Sprzedaż detaliczna w maju 2024 roku

24.06.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w maju br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,1% niższa niż w kwietniu br. (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 0,9%) i o 5,4% wyższa w ujęciu rocznym. Warto przypomnieć, że w kwietniu br. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 4,3%.

  • Sprzedaż detaliczna w okresie I-V 2024 r. wzrosła (w ujęciu nominalnym) o 6,0% r/r.
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 0,1% w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 5,0% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.
  • Spadki sprzedaży detalicznej w maju w stosunku do poprzedniego miesiąca nie są nadzwyczajnym zjawiskiem. Dane roczne okazały się zbliżone do oczekiwań rynkowych i nieco wyższe od prognoz KIG.

Na ogólny spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym (w cenach bieżących) w maju wpłynęły gorsze niż przed miesiącem wyniki osiągnięte w takich kategoriach, jak: meble, rtv, agd (spadek o 7,8%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (spadek o 3,4%); tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 1,1%). W porównaniu z kwietniem wzrosła natomiast sprzedaż: pozostałych (o 2,9%); prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,8%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 2,1%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 0,3%); paliw (o 0,2%).

Wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym w maju (w cenach bieżących) osiągnięty został dzięki lepszym niż przed rokiem wynikom sprzedaży: pozostałych (wzrost o 25,0%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (wzrost o 19,0%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (wzrost o 11,0%); paliw (wzrost o 7,5%); prasy książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 3,1%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 1,0%). W stosunku do maja ub.r. roku spadła natomiast sprzedaż tekstyliów, odzieży, obuwia (o 13,8%); mebli, rtv, agd (o 7,7%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w maju 2024 r. W porównaniu z kwietniem sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 2,6% (w kwietniu br. odnotowano wzrost o 9,2% m/m). Wśród grup notujących spadki sprzedaży internetowej w ujęciu miesięcznym znalazły się m.in. pojazdy samochodowe, motocykle, części (spadek o 37,0%); meble, rtv, agd (spadek o 7,5%); tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 3,7%).  Wzrosła sprzedaż w kategoriach: pozostałe (o 9,3%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,2%).

Sprzedaż internetowa w ujęciu rocznym wzrosła ogółem o 6,8% (przed miesiącem notowany był wzrost o 14,2% r/r). Najmocniejsze wzrosty sprzedaży widoczne są w przypadku: pozostałych (o 55,2%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 34,6%). W kategoriach notujących spadek sprzedaży w ujęciu rocznym znalazły się: tekstylia, odzież i obuwie (spadek o 14,1%) oraz meble, rtv, agd (spadek o 0,2%).

Dane GUS pokazują również, że w maju br. handel internetowy stanowił 8,6% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 8,8%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach towarów miały w maju takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (22,5%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (22,3%); meble, rtv, agd (16,4%).

Szczegółowe dane na temat handlu elektronicznego w maju, uwzględniające również dane na temat wartości sprzedaży przez internet, zaprezentowane zostaną w publikacji KIG „Miesięcznik e-handel”.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.