Sprzedaż detaliczna w marcu 2019

02.03.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za marzec. Okazały się one jedynie minimalnie niższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,1% wyższa niż w lutym. Obserwowany wzrost (o charakterze sezonowym – patrz wyraźnie dłuższy niż poprzedni miesiąc) okazał się nieco mniejszy od ubiegłorocznego. Było to spowodowane innym niż przed rokiem ułożeniem Świąt – szczyt przedświątecznych zakupów przypadł już na kwiecień, pomniejszając wynik wypracowany w marcu. Największa wzrost sprzedaży dotyczył wyrobów z grupy tekstylia, odzież i obuwie o 23,9%,meble, rtv, agd 20,2%, prasa i książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 18,2%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 17,8%, pozostałe 17,8%. Wzrosty notowane w pozostałych grupach okazały się nieco mniejsze – paliwa 12,8%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 11,5%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 9,9%, farmaceutyki i kosmetyki 4,1%.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w marcu 3,1% wobec 6,5% w lutym. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup meble, agd, rtv 21,5%. Wysoka pozostawała w grupach prasa i książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 9,5%, pozostałe 8,0%, pojazdy samochodowe 7,5% i paliwa 7,5%. Niższe dynamiki wzrostu zanotowano w farmaceutykach i kosmetykach 4,2% oraz tekstyliach, odzieży, obuwiu 4,2%. W marcu tylko w przypadku dwóch grupy towarów zanotowano sprzedaż niższą niż przed rokiem: żywność, napoje i wyroby tytoniowe -8,3% oraz pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach -1,0%. Wynik obu tych kategorii to efekt innego niż przed rokiem terminu Świąt. W kwietniu to właśnie one będą wynik całego miesiąca istotnie poprawiać.

Statystyki sprzedaży sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały wzrost sprzedaży w marcu o 13,5% oraz wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku o 1,8% (w lutym 5,6%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.