Sprzedaż detaliczna w marcu 2021

22.04.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w marcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 16,5% wyższa niż w lutym i 17,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W lutym roczna dynamika sprzedaży była ujemna i wyniosła -2,7%.

Poziom sprzedaży był wyższy od oczekiwań rynkowych.

W trzech pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 1,9% wyższa niż  w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada jednak przypomnieć, że po dwóch pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była niższa o 2,7% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zazwyczaj w marcu notowany jest wyraźny, kilkunastoprocentowy wzrost sprzedaży w stosunku do poziomów obserwowanych w lutym. Składa się na to kilka elementów, w tym m.in. otwarcie na nowy sezon (wiosna-lato) po okresie wygaszenia handlu z początku roku, dłuższy niż luty miesiąc oraz okres świąteczny napędzający sprzedaż. Pozytywnie wpływające na wyniki handlu czynniki mogły jednak zostać zniwelowane prze wprowadzone pod koniec marca  b.r. obostrzenia dotyczące m.in. działalności placówek handlowych. Dodatkowo spowodowały one, że część dostawców starała się dostosować do sytuacji prowadząc akcje wyprzedaży przed oczekiwanym lockdownem. Warto też przypomnieć, że ubiegłoroczny marzec naznaczony był ograniczeniami związanymi z pandemią i zakończył się dla sprzedaży detalicznej spadkiem (zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym), co mogło wpłynąć na efekt bazy.

W stosunku do lutego wzrosty sprzedaży zanotowano w siedmiu kategoriach towarów: pozostałe (o 27,2%), żywność napoje i wyroby tytoniowe (o 20,3%), meble, rtv, agd (o 16,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 15,0%), pojazdy samochodowe motocykle, części (o 13,8%), farmaceutyki i kosmetyki (o 13,6%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 7,5%). Spadła natomiast sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 4,8%).

Statystyki w ujęciu rocznym również pokazują wzrosty w siedmiu kategoriach towarów. W niektórych grupach wzrosty są bardzo wysokie co może świadczyć o odreagowaniu anormalnej sytuacji sprzed roku. Znacząco wyższą (aż o 90,7%) sprzedaż zanotowano w przypadku tekstyliów, odzieży i obuwia. Sprzedaż wzrosła również w takich grupach jak: pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 51,7%), meble, rtv, agd (o 41,3%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 31,2%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 5,7%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 3,7%), pozostałe (o 3,4%). Spadła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 0,9%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w marcu wzrost  sprzedaży m/m o 15,0% a w stosunku do marca ubiegłego roku – wzrost o 15,2%.

 

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.