Sprzedaż detaliczna w marcu 2023 roku

26.04.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w marcu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 15,4% wyższa niż w lutym (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 2,8%) i o 4,8% wyższa niż przed rokiem. W lutym roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 10,8%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 14,0% w ujęciu miesięcznym i spadek o 7,3% w stosunku do marca ub. r.

Dane okazały się gorsze od średniej oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Wzrost sprzedaży w marcu w ujęciu miesięcznym jest zjawiskiem typowym i wynika m.in. z otwarcia na nowy sezon (wiosna-lato) po okresie wygaszenia handlu z początku roku, dłuższego (niż luty) miesiąca oraz zbliżającego się okresu świątecznego.

W stosunku do lutego br. wzrost sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano we wszystkich grupach. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia wzrosła o 22,7%; mebli, rtv i agd o 20,5%; sprzedaż w kategorii pozostałe o 19,6%; sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części o 18,4%; sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 14,8%; sprzedaż w kategorii prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach o 13,4%; sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych o 8,9%; a farmaceutyków, kosmetyków sprzętu ortopedycznego o 8,1%.

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży w przypadku: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 16,2%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 10,0%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 9,7%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 6,3%). Spadła sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 15,8%); sprzedaż w kategorii prasa, książki i pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,7%); pozostałych (o 6,5%); oraz mebli, rtv, agd (o 3,4%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w marcu br. GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do lutego, sprzedaż w cenach bieżących wzrosła o 14,7%. Na ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły lepsze niż przed miesiącem wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak m.in. tekstylia, odzież i obuwie (o 27,9%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 23,4%); meble, rtv i agd (o 21,6%). W stosunku do lutego spadła natomiast sprzedaż internetowa pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 17,2%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa spadła o 3,7%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do marca ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 44,4%); pozostałych (o 24,1%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 22,5%). Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 27,9%).

Dane GUS pokazują również, że w marcu br. handel internetowy stanowił 8,6% ogółu sprzedaży detalicznej. W lutym br. udział ten wynosił 8,7%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 25,6%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 23,0%); meble, rtv i agd (udział 18,0%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.