Sprzedaż detaliczna w październiku 2019 r.

25.11.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w październiku. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 7,4% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie 5,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o 0,5 pkt. proc. wyższa od prognozowanej przez rynek.

W październiku w wynikach sprzedaży detalicznej zazwyczaj widoczne są wzrosty w stosunku do poziomów notowanych we wrześniu. W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, wzrost był dosyć pokaźny – po głębszej niż zazwyczaj korekcie z września.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w październiku we wszystkich grupach: pojazdy samochodowe motocykle, części (15,5%), pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (10,5%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (8,8%), tekstylia, odzież i obuwie (6,6%), farmaceutyki i kosmetyki (6,1%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (3,9%), meble, rtv, agd (3,6%), pozostałe (3,2%), prasa, książki (3,1%).

Sprzedaży w ujęciu nominalnym w październiku była o 5,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupie meble, rtv, agd (11,4%), ale również w grupach pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (9,6%), farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (8,6%). Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w pozostałych grupach: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (6,7%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (6,0%), tekstylia, odzież i obuwie (4,6%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (3,0%), pozostałe (0,4%). Spadek sprzedaży zanotowano jedynie w grupie: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (0,9%).

Tegoroczne wyniki sprzedaży detalicznej z miesiąca na miesiąc mocno „falują”. W przypadku części miesięcy można było mówić o danych wręcz rewelacyjnych (choćby kwiecień gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem o 13,6%), w przypadku części zaś o mocnym rozczarowaniu (marzec z rocznym wzrostem sprzedaży 3,1%). Oczywiście spora część z owego „falowania” to inaczej niż przed rokiem rozłożony kalendarz (inny terminarz świąt, inna liczba dni roboczych). O tendencjach więcej powiedzieć mogą więc dane za cały rok.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w okresie I – X 7,0% wobec 7,2% po wrześniu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: meble, rtv, agd (15,6%), farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (9,2%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (9,1%), tekstylia, odzież i obuwie (7,0%). Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (5,7%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (5,6%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (4,9%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (4,4%). oraz pozostałe (2,8%). W październiku nie zanotowano spadków sprzedaży w żadnej z grup w ujęciu rocznym.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w październiku wzrost sprzedaży o 7,0% a jej poziom o 4,6% wyższy niż przed rokiem (we wrześniu wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 4,3%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.