Sprzedaż detaliczna w październiku 2020 r.

23.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o sprzedaży detalicznej w październiku. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,3% wyższa niż we wrześniu lecz jednocześnie 2,1% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zazwyczaj październik przynosi wzrosty sprzedaży większych niż tym razem rozmiarów. Wyniki października okazały się gorsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych. Po części mógł być to efekt pewnej korekty po dobrym wrześniu. Zwracają też uwagę słabe (w ujęciu dynamiki rocznej) wyniki sprzedaży samochodów i paliw, a także odzieży i obuwia.

Na przestrzeni pierwszych dziesięciu miesięcy roku sprzedaż detaliczna była nominalnie o 2,5% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po dziewięciu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 2,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym najsłabszy w tym roku wynik notowany był po maju – w okresie I-V sprzedaż detaliczna był niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2%. Październik, choć słaby, przyniósł więc kolejny krok wychodzenia z zapaści.

Wzrost sprzedaży w październiku zanotowano w czterech rodzajach towarów: meble, rtv, agd (o 6,7%), farmaceutyki i kosmetyki (o 5,4%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,8%), pojazdy samochodowe motocykle, części (o 2,0%). Spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym obserwowano w październiku również w czterech rodzajach towarów: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 5,5%), prasa, książki pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (o 3,9%), pozostałe (o 3,3%), tekstylia, odzież i obuwie (o 2,5%).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w pięciu grupach towarów: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o aż 18,7%), tekstylia, odzież i obuwie (o 11,7%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 8,0%), pozostałe (o 6,3%),  prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,4%). W przypadku trzech grup towarów sprzedaż była wyższa niż przed rokiem: meble, rtv, agd (o aż 13,0%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 3,4%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,9%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w październiku wzrost  sprzedaży o 2,1%, a jej poziom niższy niż przed rokiem 2,3%. We wrześniu poziom sprzedaży był o 2,5% wyższy niż przed rokiem. W pierwszych dziesięciu miesiącach roku sprzedaż była w ujęciu cen stałych niższa niż przed rokiem o 3,0%.


Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.