Sprzedaż detaliczna w październiku 2021

23.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w październiku 2021

handel detaliczny

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 5,4 wyższa niż we wrześniu i o 14,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
We wrześniu roczna dynamika sprzedaży wyniosła 11,1%.
W pierwszych dziesięciu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 11,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wzrosty sprzedaży w październiku są zjawiskiem typowym ale w tym roku dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych.

W stosunku do poprzedniego miesiąca (w cenach bieżących) wzrosła sprzedaż: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 10,4%), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 7,7%), paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 6,7%), farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 3,3%), pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 2,2%), pozostałych (o 1,3%) oraz mebli, rtv i agd (o 0,2%). Spadła natomiast sprzedaż w grupie: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach – o 2,0%.

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) wzrosła we wszystkich analizowanych przez GUS grupach towarów poza pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami, które zanotowały spadek o 1,8%. Największy wzrost zanotowano w sprzedaży paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 39,6%). Bardzo dobrymi wynikami mogą pochwalić się również sprzedawcy tekstyliów, odzieży i obuwia – sprzedaż w tej grupie była wyższa o 30,5% r/r (choć należy wziąć pod uwagę, że w październiku 2020 roku zanotowano tutaj spadek sprzedaży r/r o 11,7%).  Większą niż przed rokiem sprzedaż zanotowały również: pozostałe (o 16,9%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,2%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 8,2%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 7,2%) oraz meble, rtv, agd (o 5,2%).  Słabsze od zazwyczaj notowanych w tym okresie wyniki sprzedaży w takich grupach jak np. pojazdy samochodowe, czy meble, rtv i agd, mogą być efektem problemów z podażą.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują w październiku wzrost sprzedaży m/m o 3,6% a w stosunku do października ubiegłego roku – wzrost o 6,9%.

Dane o sprzedaży detalicznej wciąż pokazują coraz większe rozwarcie między rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 14,4% i 6,9%) co jest efektem postępujących procesów inflacyjnych.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.