Sprzedaż detaliczna w październiku 2023

22.11.2023

Sprzedaż w ujęciu nominalnym ze wzrostem 3,5% w skali miesiąca

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w październiku 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w październiku br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,5% wyższa niż we wrześniu (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 0,7%) i o 4,8% wyższa niż przed rokiem. Warto przypomnieć, że we wrześniu sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 3,6%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 3,2% w ujęciu miesięcznym oraz 2,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W okresie styczeń-październik br. sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 6,1% r/r.

Warto podkreślić, że tempo zmian cen w handlu detalicznym (szacowane na podstawie różnicy pomiędzy dynamiką  sprzedaży w cenach bieżących i cenach stałych) mocno się obniża (i jest wyraźnie niższe niż ogólny poziom inflacji). Obecnie to około 2% r/r gdy jeszcze we wrześniu to było około 4% a w sierpniu 6%. Może to wynikać m.in. z wprowadzania przez handel atrakcyjnych cenników, zachęcających klientów do zakupów. Sprzyjają temu również spadające ceny zaopatrzenia (patrz: ujemny PPI w przetwórstwie przemysłowym).

W stosunku do września br. wzrost sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w przypadku: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 18,1%); paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 6,0%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 3,0%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,7%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 1,3%). Spadła w ujęciu miesięcznym sprzedaż w kategoriach: pozostałe (o 3,0%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,9%). Ceny mebli, rtv, agd pozostały bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca.

W ujęciu rocznym, wzrosła sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących): pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 15,2%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 8,5%); żywności, napojów, wyrobów tytoniowych (o 7,6%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 2,6%). Niższą niż przed rokiem sprzedaż zanotowały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 6,0%); meble, rtv, agd (spadek o 4,7%); paliwa stałe, ciekłe i gazowe (spadek o 4,0%); pozostałe (spadek o 2,7%).

Udział sprzedaży przez Internet zwiększył się z 8,3% we wrześniu 2023 r. do 9% w październiku

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w październiku br. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 13,4% (we wrześniu notowano wzrost o 0,4% m/m). Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 53,3%) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (o 32,2%).

Z szacunków KIG wynika, że w ujęciu rocznym (GUS podaje tylko dane miesięczne) sprzedaż internetowa w październiku spadła o 0,5%. Największy spadek w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 53,0%) oraz pozostałych (o 27,0%).

Dane GUS pokazują również, że w październiku br. handel internetowy stanowił 9,0% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 8,3%.

 

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w październiku 2023

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.