Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2020 r.

21.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,6% niższa niż w lipcu i jednocześnie 0,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki sierpnia okazały się słabsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych. Po części mógł być to efekt odreagowania po wysokim lipcu, po części zaś częstszego niż w lipcu korzystania z wypoczynku letniego (poziom zakupów w urlopowy czas spada).

Na przestrzeni pierwszych ośmiu miesięcy roku sprzedaż detaliczna była nominalnie o 3,0% niższa niż w analogicznym okresie roku Po siedmiu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 3,3% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym najsłabszy w tym roku wynik notowany był po maju – w okresie I-V sprzedaż detaliczna był niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2%. Sierpień, mimo słabych wyników, przyniósł więc kolejny krok wychodzenia z zapaści.

Spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym obserwowano w sierpniu w siedmiu rodzajach towarów: pojazdy samochodowe motocykle, części (o 16,8%), pozostałe (o 6,4%), tekstylia, odzież i obuwie (o 3,8%), meble, rtv, agd (o 3,3%), farmaceutyki i kosmetyki (o 2,2%), prasa, książki pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (o 1,2%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,2%). Wzrost sprzedaży w sierpniu zanotowano tylko w jednej grupie – paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 4,7%),

Sprzedaż w ujęciu nominalnym w sierpniu była o 0,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w lipcu była o 2,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w pięciu grupach towarów: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 10,6%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 5,2%), pozostałe (o 4,7%), tekstylia, odzież i obuwie (o 0,5 %), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,1%). W przypadku trzech grup towarów sprzedaż była wyższa niż przed rokiem: meble, rtv, agd (o 10,9%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 4,0%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 3,4%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w sierpniu spadek  sprzedaży o 2,4%, a jej poziom wyższy niż przed rokiem 0,5%. W lipcu poziom sprzedaży był o 3,0% wyższy niż przed rokiem.

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.