Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2022. Wyniki wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

21.09.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o handlu detalicznym w sierpniu 2022

sprzedaż detaliczna w maju

Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

 • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,7% wyższa niż w lipcu (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 1,2%) i o 21,5% wyższa niż przed rokiem (w lipcu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 18,4%).
 • W okresie I-VIII br. sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 21,2% r/r.
 • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 1,0% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 4,2% w stosunku do sierpnia 2021 roku.

W porównaniu z lipcem (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano w niemal wszystkich grupach towarów analizowanych przez GUS

 • Sprzedaż prasy, książek, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach wzrosła o 5,2%;
 • sprzedaż w kategorii pozostałe wzrosła o 3,9%;
 • tekstyliów, odzieży i obuwia o 3,3%;
 • mebli, rtv i agd o 3,2%;
 • farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 3,2%;
 • żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 0,8%;
 • pojazdów samochodowych, motocykli i części o 0,2%.

Jedyną grupą notującą spadek w ujęciu miesięcznym były paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 1,9%).
Wzrosty w niektórych grupach wiązały się najprawdopodobniej z sierpniowymi zakupami wyprawki szkolnej.

Statystyki w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży we wszystkich grupach.

 • Najmocniej wzrosła sprzedaż paliw stałych ciekłych i gazowych (o 33,7%);
 • Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 24,3%;
 • pozostałych – o 22,7%;
 • farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego – o 20,9%;
 • tekstyliów, odzieży i obuwia – o 14,5%;
 • mebli, rtv i agd – o 9,0%;
 • sprzedaż w kategorii prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach – o 7,7%
 • sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części – o 2,3%.

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W porównaniu z lipcem sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 6,6%. Wpływ na to miało zwiększenie sprzedaży w takich grupach jak: pozostałe (o 17,0%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 16,8%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,6%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 6,5%); meble, rtv, agd (o 6,5%) oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,8%). Spadła sprzedaż internetowa tekstyliów, odzieży i obuwia (o 4,3%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa ogółem w sierpniu wzrosła o około 35,9%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do lipca ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 113,0%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w kategoriach: pozostałe (o 79,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 44,5%) czy tekstylia, odzież i obuwie (o 27,2%).

W sierpniu br. handel internetowy stanowił 8,9% ogółu sprzedaży detalicznej. W lipcu br. udział wynosił 8,4%.

W sierpniu br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 22,2%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 21,1%); meble, rtv, agd (16,6%).

 

Pobierz dane w formacie PDF >>> TUTAJ


Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.