Sprzedaż detaliczna w styczniu 2022

21.02.2022

W stosunku do grudnia 2021 roku sprzedaż spadła we wszystkich grupach towarów. Największy spadek zanotowała sprzedaż w kategorii prasa i książki.

sprzedaż 2022

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 22,6% niższa niż w grudniu 2021 roku (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 15,8%) i o 20,0% wyższa niż przed rokiem. W grudniu ub.r. roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 16,9%.

Dane okazały się zbliżone do średniej oczekiwań rynkowych. Styczeń przynosi zazwyczaj silne spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym będące głównie odreagowaniem okołoświątecznych i sylwestrowych zakupów. W kontekście danych rocznych warto wspomnieć, że przed rokiem styczniowa sprzedaż detaliczna zanotowała spadek o 6,0%, co wynikało m.in. z pandemicznych obostrzeń w placówkach handlowych.

W stosunku do grudnia 2021 roku (w cenach bieżących) sprzedaż spadła we wszystkich grupach towarów. Największy spadek zanotowała sprzedaż w kategorii: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 41,5%). W pozostałych kategoriach sprzedaż prezentowała się następująco: meble, rtv, agd – spadek o 32,8%; tekstylia, odzież, obuwie – spadek o 29,6%; pozostałe – spadek o 21,1%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – spadek o 20,8%; żywność, napoje i wyroby tytoniowe – spadek o 20,4%; paliwa stałe, ciekłe i gazowe – spadek o 17,4%; pojazdy samochodowe, motocykle, części – spadek o 14,3%.

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują z kolei wzrosty sprzedaży w większości kategorii. Wyjątkiem była sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części, która spadła w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku o 7,4%. Największy wzrost zanotowała sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia – o 106,2%. Wyniki w pozostałych grupach wyglądały następująco: pozostałe – wzrost o 31,4%; paliwa stałe, ciekłe i gazowe – wzrost o 26,4%; prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach – wzrost o 23,3%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 21,3%; żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost o 12,1%; meble, rtv, agd – wzrost o 6,4%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują w styczniu 2022 roku spadek sprzedaży o 22,8% m/m a w stosunku stycznia 2021 roku  – wzrost o 10,6%.

Sprzedaż detaliczna przez internet w styczniu 2022 roku

Główny Urząd Statystyczny wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w styczniu br. zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do grudnia 2021 roku sprzedaż w sieci spadła o 15,5%. Dodajmy, że dane o sprzedaży detalicznej w cenach stałych pokazały spadek o 22,6% m/m. Podobnie jak w przypadku sprzedaży tradycyjnej, styczniowe spadki handlu w sieci w ujęciu miesięcznym są odreagowaniem zakupów świąteczno-noworocznych.

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym złożyły gorsze niż w ostatnim miesiącu wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 36,6%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (spadek o 23,5%); meble, rtv, agd (spadek o 21,7%), tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 15,6%). W stosunku do grudnia 2021 roku wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 29,5%), produktów w kategorii „pozostałe” (o 9,0%) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,4%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa wzrosła o blisko 36%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do stycznia ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (wzrost o ponad 83%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w takich kategoriach jak m.in.: pozostałe – wzrost o ok. 68% oraz tekstylia, odzież, obuwie, których sprzedaż zwiększyła się o blisko 35%.

Dane GUS pokazują również, że w styczniu br. handel internetowy stanowił 11,1% ogółu sprzedaży detalicznej. Dla porównania, w grudniu 2021 roku udział ten wynosił 10,2%, w listopadzie 11,4% a w styczniu 2021 – 9,8%

W styczniu 2022 roku największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 28,8%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 25,1%) oraz meble, rtv, agd (udział 20,5%). Z kolei najmniejszy wkład handlu internetowego w całokształt sprzedaży detalicznej zanotowano w styczniu br. w przypadku sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (0,9%) oraz pojazdów samochodowych i części (1,7%).

Sprawdź pozostałe analizy makro >>> TUTAJ

Dane GUS >>> TUTAJ

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.