Sprzedaż detaliczna w styczniu 2023

21.02.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w styczniu  

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 22,8% niższa niż w grudniu 2022 roku i o 15,1% wyższa niż przed rokiem.
  • W grudniu ub.r. roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 15,5%.  
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 23,1% w ujęciu miesięcznym i spadek o 0,3% w stosunku do stycznia 2022 roku.  

Dane (w cenach stałych) pokrywają się z prognozą KIG ale są niższe od oczekiwań rynkowych. Styczeń przynosi zazwyczaj silne spadki sprzedaży w ujęciu miesięcznym będące głównie odreagowaniem okołoświątecznych i sylwestrowych zakupów.  

W stosunku do grudnia ub.r. spadek sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano we wszystkich grupach. Największy spadek zanotowano w grupie prasa książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie sprzedaż spadła o 40,7%. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia spadła o 24,6%; mebli, rtv i agd – o 24,1%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – o 23,7%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego – o 21,9%; paliw stałych, ciekłych i gazowych – o 20,8%; pozostałych – o 19,5% a pojazdów samochodowych, motocykli, części – o 13,3%. 

Zgodnie z danymi w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) sprzedaż detaliczna w styczniu br. wzrosła we wszystkich grupach. Sprzedaż tekstyliów odzieży i obuwia wzrosła o 23,9%; paliw stałych, ciekłych i gazowych – o 17,5%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – o 16,6%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego – o 15,5%; mebli, rtv i agd – o 14,8%; pozostałych – o 11,9%; pojazdów samochodowych, motocykli, części – o 6,0%, a sprzedaż w grupie prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach wzrosła o 2,1%.  

O zmianach preferencji klientów jakie nastąpiły na przestrzeni roku – w odpowiedzi na dekoniunkturę, drożyznę, wojnę za naszą granicą mówi sporo szczegółowa statystyka rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych. Choć jest nas konsumentów na rynku o kilka procent więcej niż przed rokiem – realnie w stosunku do wyniku sprzed roku zmniejszyliśmy spożycie paliw stałych ciekłych i gazowych o 12,3%, prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach o 8,6%, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 1,7%, pojazdów samochodowych., motocykli, części o 1,7%, artykułów z grupy pozostałe o 1,0%. Zwiększyliśmy natomiast konsumpcję w grupach meble, rtv, agd o 1,4%, farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny o 4,5%, tekstylia odzież, obuwie o 15,7%. To niespecjalnie jest zgodne z typowym schematem oszczędzania gospodarstw domowych.   

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W porównaniu z grudniem ub. r. sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 32,7%. Wpływ na ten wynik miały spadki sprzedaży w takich grupach jak m.in.: prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (spadek o 50,6%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (spadek o 49,3%); czy meble, rtv i agd (spadek o 25,2%). 

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa ogółem w stycznia spadła o 13,6% r/r. Największy spadek sprzedaży w stosunku do stycznia 2022 roku zanotowała sprzedaż w grupach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe – o 29,9% oraz „pozostałe” – o 27,2%.  Wzrosła natomiast sprzedaż m.in. pojazdów samochodowych, motocykli, części – o 39,0% oraz farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego – o 23,2%.  

W styczniu br. roku handel internetowy stanowił 8,3% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej udział ten wynosił 9,5%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu w styczniu 2023 r. miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 22,9%); tekstylia, odzież, obuwie (21,5%); meble, rtv, agd (18,7%). 

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w styczniu


Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.