Sprzedaż detaliczna w styczniu 2024

22.02.2024

Sprzedaż w ujęciu nominalnym ze wzrostem 3% w ujęciu rok do roku

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 19,7% niższa niż w grudniu ub.r. (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 10,6%) i o 4,6% wyższa w ujęciu rocznym. Warto przypomnieć, że w grudniu ub.r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 0,5%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 19,5% w ujęciu miesięcznym (spadek ma charakter sezonowy) oraz wzrost o 3,0% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały wyższe od oczekiwań rynkowych i zbliżone do prognozowanych przez KIG.

Analiza sprzedaży według danych GUS

Na ogólny spadek sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) w styczniu w ujęciu miesięcznym wpłynęły gorsze niż przed miesiącem wyniki w niemal wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Wyjątkiem były „pozostałe”, których sprzedaż wzrosła o 1,2% m/m. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia spadła o 41,1%; prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach o 34,2%; mebli, rtv, agd o 29,7%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 22,1%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 21,3%; paliw stałych ciekłych i gazowych o 5,2%; a pojazdów samochodowych, motocykli, części o 4,8%.

W stosunku do wyników sprzed roku, sprzedaż detaliczna wzrosła w przypadku: pozostałych (o 23,9%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 21,8%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 8,6%); prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,4%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,9%); paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 0,7%). W ujęciu rocznym spadła natomiast sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 22,5%) oraz mebli, rtv i agd (o 13,1%).

W ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w styczniu wzrosła ogółem o 11,0%

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej, GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w styczniu 2024. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 24,9% (w grudniu ub.r. notowano spadek o 11,0% m/m). Najwyższe spadki zanotowano w przypadku prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 34,1%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 33,7%). W ujęciu miesięcznym najmocniej wzrosła natomiast (o 61,4%) sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części.

W ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w styczniu wzrosła ogółem o 11,0%. Na wynik ten wpłynęły wzrosty sprzedaży w takich kategoriach, jak m.in.: pozostałe (wzrost o 70,3%); żywność, napoje, wyroby tytoniowe (o 30,4%). Z kolei największe spadki sprzedaży w porównaniu do stycznia 2023 roku zanotowano w przypadku pojazdów samochodowych, motocykli, części (spadek o 45,4%).

Dane GUS pokazują również, że w styczniu br. handel internetowy stanowił 8,8% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 9,4%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w styczniu takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (27,2%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (26,3%).

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w styczniu 2024

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.