Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2019

20.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,0% niższa niż w sierpniu i jednocześnie 5,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o aż 2 pkt. proc. niższa od prognozowanej przez rynek.

Wrzesień zazwyczaj przynosi korektę poziomu sprzedaży detalicznej w stosunku do osiągniętej w sierpniu. Jednak tym razem korekta była wyjątkowo duża, większa nawet od ubiegłorocznej uważanej za rekordową.
Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano we wrześniu w jedynie w trzech grupach: tekstylia, odzież i obuwie (6,1%), farmaceutyki i kosmetyki (2,2%), pojazdy samochodowe motocykle, części (1,2%). Spadki sprzedaży odnotowano w grupach: pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (8,6%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (8,5%), meble, rtv, agd (5,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (4,2%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (4,0%), pozostałe (0,8%).
Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła we wrześniu 5,3% wobec 6,0% w sierpniu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (13,1%), meble, rtv, agd (11,4%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (7,8%), tekstylia, odzież i obuwie (7,8%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (7,3%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (5,5%). Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (2,2%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (1,0%) oraz pozostałe (0,5%). We wrześniu nie zanotowano spadków sprzedaży w żadnej z grup w ujęciu rocznym.

Tegoroczne wyniki sprzedaży detalicznej z miesiąca na miesiąc mocno „falują”. W przypadku części miesięcy można było mówić o danych wręcz rewelacyjnych (choćby kwiecień gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem o 13,6%), w przypadku części zaś o mocnym rozczarowaniu (marzec z rocznym wzrostem sprzedaży 3,1%). Oczywiście spora część z owego „falowania” to inaczej niż przed rokiem rozłożony kalendarz (inny terminarz świąt, inna liczba dni roboczych). O tendencjach więcej powiedzieć mogą więc dane za cały rok.

W okresie I – IX tego roku sprzedaż detaliczna okazała się o 7,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupie meble, rtv, agd (15,7%), ale również w grupach farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (10,7%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (9,0%). Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w pozostałych grupach: pojazdy samochodowe, motocykle, części (7,3%), tekstylia, odzież i obuwie (6,9%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (6,1%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (4,9%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (4,0%), pozostałe (3,0%).
Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały we wrześniu spadek sprzedaży o 4,1% a jej poziom o 4,3% wyższy niż przed rokiem (w sierpniu wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 4,4%).

W okresie I – IX 2019 roku największe spożycie miało miejsce w grupach: żywność, napoje i wyroby tytoniowe (25,2%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (15,9%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (11,5%), pozostałe (9,7%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części (9,4%). Nieco niższe spożycie odnotowano w grupach: meble, rtv, agd (8,7%), farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (6,8%), tekstylia, odzież i obuwie (6,4%) oraz prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (4,9%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.