Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2021

21.10.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu 2021

 

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,4% niższa niż w sierpniu i o 11,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sierpniu roczna dynamika sprzedaży wyniosła 10,7%.

Wrześniowy wynik jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 10,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do sierpnia sprzedaż w cenach bieżących spadła w grupach: tekstylia, odzież i obuwie (o 7,9%),  prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,9%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,1%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 0,6%), pozostałe (o 0,2%). Wzrosła natomiast sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 3,3%), mebli, rtv, agd (o 1,2%), pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 1,2%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła nominalnie w niemal wszystkich grupach towarów, dla których GUS podał dane. Największe wzrosty zanotowano w sprzedaży paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 23,7%). Większą niż przed rokiem sprzedaż zanotowały również tekstylia, odzież i obuwie (o 15,2%), meble, rtv, agd (o 12,1%), pozostałe (o 11,6%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 10,3%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,2%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,3%). Spadek (o 2,0%) zaliczyła sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części co jest prawdopodobnie odzwierciedleniem coraz większych kłopotów branży motoryzacyjnej z dostępem do komponentów elektronicznych.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały we wrześniu spadek sprzedaży m/m o 2,4% a w stosunku do września ubiegłego roku – wzrost o 5,1%.

Dane o sprzedaży detalicznej wciąż pokazują duże rozwarcie między rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 11,1% i 5,1%) wskazujące na dynamicznie procesy inflacyjne.

 

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.