Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2023

20.10.2023

Sprzedaż w ujęciu nominalnym ze spadkiem 0,7% w skali miesiąca

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,7% niższa niż w sierpniu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 2,7%) i o 3,6% wyższa niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w sierpniu sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 3,1%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 0,3% zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym.

Dane roczne w cenach stałych okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W okresie styczeń-wrzesień sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 6,1% r/r.

W stosunku do sierpnia br. spadki sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w przypadku: tekstyliów, odzieży i obuwia (spadek o 6,8%); prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 5,0%); mebli, rtv, agd (spadek o 2,8%); paliw stałych, ciekłych i gazowych (spadek o 0,6%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (spadek o 0,1%). Wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów, samochodowych, motocykli, części (o 12,0%); pozostałych (o 3,4%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,2%).

W ujęciu rocznym, wzrosła sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących): pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 12,8%); żywności, napojów, wyrobów tytoniowych (o 10,3%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 7,1%). W stosunku do września ub. r. spadki zanotowały takie kategorie jak: tekstylia, odzież i obuwie (o 12,5%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 10,4%); paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 5,9%); meble, rtv, agd (o 5,5%); pozostałe (o 2,8%).

Wzrost sprzedaży internetowej

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet we wrześniu br. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 0,4% (w sierpniu notowano wzrost o 6,2% m/m). Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (wzrost o 8,5%).

Z szacunków KIG wynika, że w ujęciu rocznym (GUS podaje tylko dane miesięczne) sprzedaż internetowa we wrześniu spadła o 11,6%. Spadki zanotowały wszystkie grupy (analizowane przez GUS). Największy spadek w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 61,0%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 32,2%).

Dane GUS pokazują również, że we wrześniu br. handel internetowy stanowił 8,3% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 8,2%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały we wrześniu br. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 24,3%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 17,8%); meble, rtv i agd (udział 15,6%).

 

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna we wrześniu 2023

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.