• A A A

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny

12.11.2020

Wprowadzenie nowych zasad wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku może nieść daleko idące skutki dla biznesu i pewności obrotu gospodarczego. Powyższe zmierza bowiem do podważenia zasady dotrzymywania umów oraz zasady, iż nieznajomość prawa nie może być powodem do uchylania się od skutków zawartych umów i przyjętych w nich na siebie obowiązków – ocenia Rada Przedsiębiorczości w stanowisku w związku z trwającymi obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Przeczytaj stanowisko [PDF]