• A A A
 • Targi ADIPEC 2021 w Abu Dhabi

  Targi ADIPEC 2021. Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, 15-18 listopada 2021, Abu Dhabi, ZEA Krajowa Izba Gospodarcza i MK Business Link, oficjalny i wyłączny przedstawiciel wydarzenia w Polsce, zapraszają przedsiębiorców do udziału w Polskim Pawilonie Promocyjnym podczas edycji 2021 ADIPEC w terminie 15-18 listopada 2021.... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w lipcu 2021

  Inflacja wyższa od oczekiwanej przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w czerwcu o 0,4% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w... Czytaj więcej >
 • Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy

  Franczyzobiorcy, franczyzodawcy oraz organizacje branżowe przyjęły Kodeks Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy. Jest to pierwsza inicjatywa w obszarze podnoszenia standardów współpracy w tym sektorze, wspólna dla obu stron relacji franczyzowej Pod Kodeksem podpisali się dotąd franczyzobiorcy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, a... Czytaj więcej >
 • Eksport w czerwcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2021 wyniósł 23 680  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 4,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VI 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,5%). Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle i... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VI 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 18,2% w... Czytaj więcej >
 • Zróbmy razem biznes: Chiny – Polska

  Webinarium z cyklu „Zróbmy razem biznes”: Prowincja Guangxi (Chiny) – Polska, możliwości współpracy gospodarczej 15 lipca odbyło się webinarium „China (Guangxi) – Poland Business Webinar 2021 and Promotion Conference on the 18th China-ASEAN Expo. Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm z... Czytaj więcej >
 • Wsparcie inwestycji w technologie czystego wodoru

  Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora technologii wodorowych Do 2050 roku Unia Europejska ma osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną, czyli zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym redukcję emisji z sektora transportu i przemysłu może być czysty wodór, stając się zielonym źródłem energii dla... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w czerwcu i nowe zamówienia w przemyśle

  Handel hurtowy ze wzrostami w niemal wszystkich kategoriach w ujęciu miesięcznym Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju i jednocześnie o 24,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2021

  Dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego okazały się nieco lepsze od oczekiwanych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys. osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu czerwca

  Aktualny poziom kredytów gospodarstw domowych w bankach wskazuje, że coraz chętniej się zadłużamy Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu czerwca. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów... Czytaj więcej >
 • Misja biznesowa do Egiptu

  Misja do Egiptu obejmuje sektor rolno-spożywczy i energetyczny Krajowa Izba Gospodarcza organizuje wyjazdową misję biznesową do Egiptu w dniach 19 – 23 września 2021 r. Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi egipskimi partnerami: Egyptian – Polish Businessmen Association (EPBA), Federation... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w czerwcu 2021

  Wyniki budownictwa w czerwcu niższe od oczekiwanych przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,4%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w czerwcu 2021

  W czerwcu zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupach przemysłowych w skali roku Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021

  Zatrudnienie w czerwcu z pokaźnym wzrostem Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 165,08 PLN do 5802,42 PLN tj. o 2,9%. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrosty płac. W miesiącu tym czasowo pojawiają... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.