Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2024 r.

28.06.2024

W stosunku do maja br. ceny ogółem wzrosły o 0,1%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 2,6%

inflacja

Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 r. W stosunku do maja br. ceny ogółem wzrosły o 0,1%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 2,6% (w maju dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,5%).

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się zgodny z prognozami KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były wyższe o 0,7% w porównaniu z majem i jednocześnie o 2,5% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w ujęciu miesięcznym o 0,1% i były o 1,6% niższe niż w czerwcu ub.r. Ceny paliw do prywatnych środków transportu były niższe o 2,8% w stosunku do maja i wyższe o 1,6% w porównaniu z czerwcem 2023 r.

Pełne dane o inflacji w czerwcu GUS zaprezentuje 14 lipca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.