Szybki szacunek inflacji w marcu 2024

29.03.2024

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 r. W stosunku do lutego br. ceny ogółem wzrosły o 0,2%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 1,9% (w lutym dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,8%).

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

  • Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,2% w stosunku do lutego i były jednocześnie o 0,2% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii spadły w ujęciu miesięcznym o 0,4% i były o 2,6% niższe niż w marcu 2023 roku.
  • Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe o 0,1% w porównaniu z lutym, a w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 roku ich ceny spadły o 4,5%.

Pełne dane o inflacji w marcu GUS zaprezentuje 15 kwietnia.

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.