Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2021

30.06.2021

W czerwcu poziom inflacji wyhamował

Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w maju o 0,1% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 4,4% (w maju dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 4,7%).

Dane te są nieznacznie niższe od mediany oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% wyższe niż w maju i jednocześnie o 2,0% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii w czerwcu kształtowały się na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu, ale były jednocześnie wyższe o 4,4% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w ujęciu miesięcznym o 0,9% a w skali roku o 27,3%.

Na wysoki poziom inflacji w ujęciu rocznym wciąż w znacznej mierze wpływają zmiany w zakresie cen paliw oraz kształtowanie się cen nośników energii.

Pełniejsze dane o inflacji za czerwiec Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 lipca.

 

Zobacz szybki szacunek inflacji w maju 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.