Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2023

30.06.2023

Szybki szacunek inflacji: poziom inflacji zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

szacunek inflacji

Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2023 r.

W stosunku do maja br. ceny ogółem pozostały na tym samym poziomie, a w ujęciu rocznym były wyższe o 11,5% (w maju dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 13,0%).

Poziom inflacji okazał się zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,3% w stosunku do maja i były jednocześnie o 17,8% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3% i były o 18,0% wyższe niż w czerwcu 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 0,9% w stosunku do maja, a w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 18,0%.

Pełne dane o czerwcowej inflacji GUS zaprezentuje 14 lipca.


Sprawdź dane z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w maju

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.