Szybki szacunek inflacji w grudniu 2020

07.01.2021

W stosunku do notowanych w listopadzie, w grudniu ceny wzrosły o 0,1%

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w listopadzie o 0,1% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 2,3% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,0%).

Dane te okazały się być istotnie niższe od konsensusu rynkowego. Tym razem rozstrzał prognoz był spory i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,3% – 2,8% z konsensusem na poziomie 2,6%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% niższe niż w listopadzie i jedynie o 0,7% wyższe niż przed rokiem. Korekta miesięczna cen żywności w grudniu nie jest typowa, zwłaszcza po wcześniej notowanych kilku spadkach. Jesienią i w początku zimy zazwyczaj obserwuje się podwyżki cen żywności. Zwraca uwagę, że wychodzimy też już z echa podwyższonych nieurodzajem cen – stąd redukcja rocznego wskaźnika cen żywności (z tak niedawnego jeszcze poziomu 6% do obecnych 0,7%). Ceny nośników energii okazały się być zbliżone do notowanych w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,6%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost  cen w skali miesiąca o 3,0% i spadek cen o 8,4% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za grudzień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 stycznia.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.