Szybki szacunek inflacji w grudniu 2021

07.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021

Inflacja

 

Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w listopadzie o 0,9% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 8,6% (w listopadzie dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 7,8%). Wskaźnik inflacji okazał się wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 2,1% wyższe niż w listopadzie i jednocześnie o 8,6% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii wzrosły o 0,8% w stosunku do listopada i były o 14,3% wyższe niż w listopadzie 2020 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały w ujęciu miesięcznym o 0,2% a w skali roku o 32,9%.

Inflacja konsumencka (podbijana m.in. rosnącymi cenami paliw i nośników energii, wzrostem innych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców oraz niską wyceną złotego) utrzymuje wysoką dynamikę. W danych grudniowych rzuca się w oczy m.in. ponadprzeciętny, bardzo wysoki wzrost cen żywności w ujęciu miesięcznym. Analizując dane o inflacji warto również pamiętać, że w trzeciej dekadzie grudnia ub. roku weszły w życie pierwsze rozwiązania z tzw. tarczy antyinflacyjnej (zakładającej m.in. obniżkę akcyzy i VAT na nośniki energii i paliwa). Efekty działania tarczy ujawnią się prawdopodobnie dopiero w danych za styczeń br.

Pełniejsze dane o inflacji za grudzień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 14 stycznia.

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.