Szybki szacunek inflacji w grudniu 2023

05.01.2024

Poziom inflacji niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

szacunek inflacji

Szybki szacunek inflacji w grudniu 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. W stosunku do listopada br. ceny ogółem wzrosły o 0,1%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 6,1% (w listopadzie dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 6,6%).

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2% w stosunku do listopada i były jednocześnie o 5,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w ujęciu miesięcznym o 0,3% i były o 9,8% wyższe niż w grudniu 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 1,8% w porównaniu z listopadem, a w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku ich ceny spadły o 6,0%.

Pełne dane o grudniowej inflacji GUS zaprezentuje 15 stycznia.


Sprawdź również wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w listopadzie

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.