Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2020 r.

30.04.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie nie zmieniły się w stosunku do notowanych w marcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,6%).

Dane te okazały się zbliżone do konsensusu oczekiwań rynkowych. Co ciekawe tym razem rozstrzał prognoz był dosyć duży i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,6% – 4,1%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,3% wyższe niż w marcu i o 7,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się wyższe niż w marcu o 0,2% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 5,2%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w skali miesiąca o 2,9% i spadek cen o 8,8% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za kwiecień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 maja.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.