Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2021

30.04.2021

Dane o inflacji okazały się znacząco wyższe od konsensusu rynkowego

Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w marcu o 0,7% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 4,3% (w marcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 3,2%).

Dane te okazały się być znacząco wyższe od konsensusu rynkowego. Tym razem rozstrzał prognoz był spory i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 3,1% – 4,2% z konsensusem na poziomie 4,0%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,0% wyższe niż w marcu i jednocześnie o 1,2% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen żywności w kwietniu jest typowy, a indeks roczny pozostaje niewysoki. Ceny nośników energii w kwietniu okazały się być takie jak w marcu i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 3,9%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost  cen w skali miesiąca o 3,6% i wzrost cen o 28,1% w skali roku.

Zaskakujący  poziom inflacji wydaje się być w znacznej mierze efektem zmian w zakresie cen paliw (wyższych niż kalkulowano). Istotne jest też kształtowanie się cen nośników energii (zwłaszcza w wymiarze indeksu rocznego). W przypadku obu tych kategorii istotną dla kwietnia była z pewnością bardzo słaba wycena złotego podrażająca w wymiarze złotowym koszt importu surowców energetycznych.

Pełniejsze dane o inflacji za kwiecień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 14 maja.

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.