Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2023

28.04.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2023 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 0,7% w stosunku do marca br. i jednocześnie okazały się wyższe o 14,7% niż przed rokiem (w marcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 16,1%).

Poziom inflacji okazał się nieco niższy niż mediana oczekiwań rynkowych i był zgodny z prognozami KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5% w stosunku do marca i były jednocześnie o 19,7% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3% ale były o 23,5% wyższe niż w kwietniu 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 1,2% w porównaniu z marcem, a w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 0,1%.

Pełne dane o wrześniowej inflacji GUS zaprezentuje 15 maja.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.