Szybki szacunek inflacji w lipcu 2020

31.07.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 r. W miesiącu tym ceny obniżyły się przeciętnie o 0,1% w stosunku do notowanych w czerwcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,1% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,3%).

Dane te okazały się zgodne z konsensusem oczekiwań rynkowych. Tym razem rozstrzał prognoz był umiarkowany i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,9% – 3,5%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,4% niższe niż w czerwcu i o 3,9% wyższe niż przed rokiem. Korekta miesięczna cen żywności jest w lipcu typowo sezonowa. Tegoroczna robi też wyraźną różnicę na tle anormalnego wzrostu cen z lipca ubiegłego roku. Ceny nośników energii okazały się niższe niż w czerwcu o 0,1% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 5,1%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 2,3% i spadek cen o 16,1% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za lipiec Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 14 sierpnia.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.