Szybki szacunek inflacji w lipcu 2021

30.07.2021

Inflacja wyższa od oczekiwanej przez rynek

Szybki szacunek inflacji w lipcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w czerwcu o 0,4% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w czerwcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 4,4%).

Wskaźnik inflacji jest wyższy od oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,4% niższe niż w czerwcu i jednocześnie o 3,1% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii w lipcu wzrosły o 0,1% w stosunku do czerwca i były o 5,3% wyższe niż przed rokiem. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w ujęciu miesięcznym o 4,4% a w skali roku o 30,0%.

Wzrost cen w lipcu w ujęciu miesięcznym nie jest zjawiskiem typowym i nie był notowany od 2013 roku. Jednym z powodów może być płytszy – od zazwyczaj notowanych w lipcu – spadek cen żywności. Na wysoki poziom inflacji w znacznej mierze wpływają również zmiany w zakresie cen paliw.

Pełniejsze dane o inflacji za lipiec Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 13 sierpnia.

Zobacz szybki szacunek inflacji w czerwcu 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.