Szybki szacunek inflacji w lipcu 2022

29.07.2022

Poziom inflacji pokrywa się z prognozami rynkowymi, choć jest niższy od prognozowanego przez KIG

szacunek inflacji

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r.

  • Ceny wzrosły przeciętnie o 0,4% w stosunku do czerwca i jednocześnie okazały się wyższe o 15,5% niż w lipcu ubiegłego roku (w czerwcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji również wynosił 15,5%).
  • Zgodnie z danymi GUS, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6% w stosunku do czerwca i były jednocześnie o 15,3% wyższe niż przed rokiem.
  • Ceny nośników energii okazały się wyższe o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 36,6% wyższe niż w lipcu 2021 roku.
  • Paliwa do prywatnych środków transportu potaniały przeciętnie o 2,6% choć wciąż pozostawały wyraźnie droższe przed rokiem – o 36,8%.

Zwracają uwagę ceny żywności i napojów bezalkoholowych. Sezonowo lipiec powinien przynieść ich wyraźne spadki, jednak ze względu na skomplikowaną sytuację rynkową – notowane są wzrosty (choć mniejsze niż w naszych założeniach).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.