Szybki szacunek inflacji w lipcu 2023

31.07.2023

Poziom inflacji zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

szacunek inflacji

Szybki szacunek inflacji w lipcu 2023 r.

W stosunku do czerwca br. przeciętny poziom cen uległ obniżeniu o 0,2%. Jednocześnie ceny okazały się o 10,8% wyższe niż przed rokiem. Jeszcze w czerwcu ceny były wyższe niż przed rokiem o 11,5%.

Poziom inflacji okazał się zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły w lipcu o 1,2% w stosunku do notowanych w czerwcu i były jednocześnie o 15,6% wyższe niż przed rokiem (w czerwcu wskaźnik r/r wyniósł 17,8%). Ceny nośników energii miały przeciętnie poziom zbliżony do notowanego w czerwcu. Jednocześnie okazały o 16,7% wyższe niż w lipcu 2022 roku. (w czerwcu wskaźnik r/r wyniósł 18,0%). Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe o 0,4% w stosunku do czerwca, a w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 15,5%. (w czerwcu wskaźnik r/r również był ujemny i wyniósł -18,0%)

Pełne dane o lipcowej inflacji GUS zaprezentuje 14 sierpnia.


Sprawdź również wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w czerwcu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.