Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2019 r.

04.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,1% wyższe niż w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,5%). Dane te okazały się zbliżone do prognozowanych przez rynek.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,3% wyższe niż w październiku i o 6,5% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się wyższe niż w październiku o 0,2% i jednocześnie niższe niż przed dwunastoma miesiącami o 1,7%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 0,1% i spadek cen o 5,5% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za listopad Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 13 grudnia.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.