Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2020

01.12.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie nie uległy zmianie w stosunku do notowanych w październiku i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,0% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,1%).

Dane te okazały się być zgodne z konsensusem rynkowym. Tym razem rozstrzał prognoz był niewielki i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,9% – 3,2% z konsensusem właśnie na poziomie 3,0%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% niższe niż w październiku i o 2,0% wyższe niż przed rokiem. Korekta miesięczna cen żywności w listopadzie nie jest typowa, zwłaszcza po wcześniej notowanym dwukrotnie spadku. Jesienią raczej mają miejsce podwyżki widoczne we wrześniu, październiku i listopadzie. Zwraca uwagę, że wychodzimy też już z echa podwyższonych nieurodzajem cen – stąd redukcja rocznego wskaźnika cen żywności (z tak niedawnego jeszcze poziomu 6% do obecnych 2,0%). Ceny nośników energii okazały się wyższe niż w październiku o 0,1% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,7%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 0,2% i spadek cen o 9,2% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za listopad Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 grudnia.

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.