Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2021

30.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r

szacunek inflacji

Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w październiku o 1,0% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 7,7% (w październiku dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 6,8%).

Po raz kolejny wskaźnik inflacji zaskoczył rynek i okazał się wyższy od mediany oczekiwań. Był również wyższy od prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,3% wyższe niż w październiku i jednocześnie o 6,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii wzrosły o 2,7% w stosunku do października i były o 13,4% wyższe niż w listopadzie 2020 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały w ujęciu miesięcznym o 2,2% a w skali roku o 36,6%.

Inflacja konsumencka podbijana jest rosnącymi cenami paliw i nośników energii ale wpływ na jej poziom może mieć również wzrost innych kosztów przedsiębiorców (m.in. nowe daniny, wywóz śmieci, dostaw wody, obsługa księgowa, koszty zatrudnienia). Na poziom inflacji wpływ ma również niska wycena złotego.

Pełniejsze dane o inflacji za listopad Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 grudnia.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.