• A A A

Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023

30.11.2023

Poziom inflacji zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych

szacunek inflacji

Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r.

W stosunku do października br. ceny ogółem wzrosły o 0,7%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 6,5% (w październiku dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 6,6%).

Poziom inflacji jest zbliżony do mediany oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,8% w stosunku do października i były jednocześnie o 7,2% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1% i były o 7,9% wyższe niż w listopadzie 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe o 8,8% w porównaniu z październikiem br., a w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku ich ceny spadły o 5,7%.

Pełne dane o listopadowej inflacji GUS zaprezentuje 15 grudnia.


Sprawdź również wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w czerwcu

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.