Szybki szacunek inflacji w maju 2020 r.

29.05.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. W miesiącu tym ceny obniżyły się przeciętnie o 0,2% w stosunku do notowanych w kwietniu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,4%).

Dane te okazały się zbliżone do konsensusu oczekiwań rynkowych. Co ciekawe tym razem rozstrzał prognoz był nieduży i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,6% – 3,2%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% wyższe niż w kwietniu i o 6,1% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się niższe niż w kwietniu o 0,1% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 5,2%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w skali miesiąca o 4,5% i spadek cen o 23,4% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za maj Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 czerwca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.