Szybki szacunek inflacji w maju 2021

01.06.2021

Dane o inflacji w maju zgodne z oczekiwaniami rynkowymi

Szybki szacunek inflacji w maju 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w kwietniu o 0,3% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 4,8% (w kwietniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 4,3%).

Dane te są zgodne z oczekiwaniami rynku.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,6% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie o 1,7% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii w maju były wyższe o 0,3% w stosunku do kwietnia i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,4%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w ujęciu miesięcznym o 0,9% ale w skali roku ceny wzrosły o 33,0%.

Na wysoki poziom inflacji wciąż w znacznej mierze wpływają zmiany w zakresie cen paliw oraz kształtowanie się cen nośników energii.

Pełniejsze dane o inflacji za kwiecień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 czerwca.

Zobacz szybki szacunek inflacji w kwietniu 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.