Szybki szacunek inflacji w maju 2024 r.

29.05.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. W stosunku do kwietnia br. ceny ogółem wzrosły o 0,1%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 2,5% (w kwietniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,4%).

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się niższy od prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3% w stosunku do kwietnia i były jednocześnie o 1,6% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w ujęciu miesięcznym o 0,2% i były o 1,8% niższe niż w maju ub.r. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 0,3% w porównaniu z kwietniem, a w stosunku do maja 2023 roku ich ceny wzrosły o 3,6%.

Pełne dane o inflacji w marcu GUS zaprezentuje 14 czerwca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.