Szybki szacunek inflacji w maju. Ceny wzrosły przeciętnie o 1,7% i okazały się wyższe niż przed rokiem o 13,9%

31.05.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 

szacunek inflacji

Ceny wzrosły przeciętnie o 1,7% w stosunku do kwietnia i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 13,9% (w kwietniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 12,4%). 

Wskaźnik inflacji jest zgodny z medianą oczekiwań rynkowych. Ostatnie miesiące pokazują jednak, że wstępny szacunek może zostać skorygowany (w górę) w finalnych danych, które zaprezentowane będą 15 czerwca. 

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,3% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie o 13,5% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii wzrosły o 3,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 31,4% wyższe niż w maju 2021 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe niż przed miesiącem o 5,0% i droższe o 35,4% w porównaniu do ubiegłego roku.  

 


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.