Szybki szacunek inflacji w marcu 2023 r. Ceny żywności wyższe niż przed rokiem o 24%

31.03.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023

szybki szacunek inflacji

 

Szybki szacunek inflacji w marcu 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 1,1% w stosunku do lutego br. i jednocześnie okazały się wyższe o 16,2% niż przed rokiem (w lutym dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 18,4%).

Poziom inflacji okazał się nieco wyższy od oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,3% w stosunku do lutego i były jednocześnie o 24,0% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6% ale były o 26,0% wyższe niż w marcu 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu staniały o 1,8% w porównaniu z lutym a w ujęciu rocznym ich ceny wzrosły o 0,2%.

Pełne dane o wrześniowej inflacji GUS zaprezentuje 14 kwietnia.


Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.