• A A A

Szybki szacunek inflacji w październiku 2020 r.

30.10.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie o 0,1% w stosunku do notowanych we wrześniu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,0% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,2%).

Dane te okazały się być minimalnie poniżej konsensusu rynkowego. Tym razem rozstrzał prognoz był niewielki i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 3,0% – 3,3% z konsensusem 3,1%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% niższe niż we wrześniu i o 2,3% wyższe niż przed rokiem. Korekta miesięczna cen żywności w październiku nie jest typowa, zwłaszcza po wcześniej notowanym spadku. W początku jesieni raczej mają miejsce podwyżki, widoczne we wrześniu i/lub październiku. Zwraca uwagę, że wychodzimy też już z echa podwyższonych nieurodzajem cen – stąd redukcja rocznego wskaźnika cen żywności (z tak niedawnego jeszcze poziomu 6% do obecnych 2,3%). Ceny nośników energii okazały się wyższe niż we wrześniu o 0,3% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,8%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w skali miesiąca o 1,0% i spadek cen o 9,2% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za październik Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 13 listopada.

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.