Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2019

30.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się takie same jak w lipcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,8% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Dane te okazały się zbliżone do prognozowanych przez rynek.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,3% niższe niż w lipcu i o 7,2% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii utrzymały się na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu i jednocześnie okazały się niższe niż przed dwunastoma miesiącami o 1,4%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano spadek cen w skali miesiąca o 1,1% i spadek cen o 0,3% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za sierpień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 13 września.

 

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 502 503 272

e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.