Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2020

01.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. W miesiącu tym ceny obniżyły się przeciętnie o 0,1% w stosunku do notowanych w lipcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,0%).

Dane te okazały się być minimalnie poniżej konsensusu rynkowego. Tym razem rozstrzał prognoz był niewielki i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,7% – 3,1% z konsensusem 3,0%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,1% niższe niż w lipcu i o 3,0% wyższe niż przed rokiem. Korekta miesięczna cen żywności jest w sierpniu typowo sezonowa. Wychodzimy też już z echa podwyższonych nieurodzajem cen – stąd redukcja rocznego wskaźnika cen żywności (z tak niedawnego jeszcze poziomu 6% do obecnych 3,0%). Ceny nośników energii okazały się wyższe niż w lipcu o 0,1% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,5%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 3,3% i spadek cen o 12,3% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za sierpień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 września.

 

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.