Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2021

31.08.2021

Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w lipcu o 0,2% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,4%.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w lipcu o 0,2% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,4% (w lipcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 5,0%).

Dane te okazały się istotnie wyższe od mediany oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,3% niższe niż w lipcu i jednocześnie o 3,9% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii w sierpniu wzrosły o 0,8% i były jednocześnie wyższe o 6,1% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w ujęciu miesięcznym o 1,8%, a w skali roku o 28,0%.

Aktualny poziom inflacji konsumenckiej mocno podbijany jest cenami paliw i nośników energii. Trzeba miej jednak na uwadze, że konsumenci odczują je jeszcze raz, gdy producenci w cennikach swoich wyrobów i usług będą zmuszeni uwzględnić wzrost kosztów wytwarzania (zwłaszcza wzrostu cen paliw i nośników energii, ale nie tylko). Zwraca uwagę sytuacja w żywności. Lipiec i sierpień przynoszą tu zazwyczaj wyraźne spadki cen (sezonowe), na tyle głębokie by wskaźnik ogólny inflacji w ujęciu miesiąc do poprzedniego pokazywał spadki cen. W tym roku tak w lipcu jak i sierpniu rozmiar korekty był jedynie symboliczny.  Co istotne, by wzrost cen ogółem mógł być taki jak zaprezentował GUS, również w innych pozycjach (w szybkim szacunku nie prezentowanych) wzrosty cen musiały być istotne. Wciąż znaczący wpływ na dynamizację procesów inflacyjnych ma bardzo niski poziom wyceny złotego.

Pełniejsze dane o inflacji za sierpień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 września.

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.