Rekordowo wysoka inflacja w sierpniu 2022

31.08.2022

Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 0,8% w stosunku do lipca i jednocześnie okazały się wyższe o 16,1% niż w sierpniu ubiegłego roku (w lipcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 15,6%).

Poziom inflacji jest wyższy od oczekiwań rynkowych.

Zgodnie z danymi GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,6% w stosunku do lipca i były jednocześnie o 17,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się wyższe o 3,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 40,3% wyższe niż w sierpniu 2021 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były tańsze o 8,3% w porównaniu z lipcem ale w ujęciu rocznym ich ceny wzrosły o 23,3%.

Pełne dane o sierpniowej inflacji GUS zaprezentuje 15 września.


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.