Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2023

31.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. W stosunku do lipca br. ceny ogółem pozostały na tym samym poziomie, a w ujęciu rocznym były wyższe o 10,1% (w lipcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wyniósł 10,8%).

Poziom inflacji okazał się nieznacznie wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i wyższy od prognoz KIG.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 1,0% w stosunku do lipca i były jednocześnie o 12,7% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii nie zmieniły się w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 13,9% wyższe niż w sierpniu 2022 roku. Paliwa do prywatnych środków transportu były droższe o 1,9% w stosunku do lipca, a w ujęciu rocznym ich ceny spadły o 6,1%.

Pełne dane o sierpniowej inflacji GUS zaprezentuje 15 września.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.