Szybki szacunek inflacji we wrześniu 2020 r.

01.10.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie o 0,2% w stosunku do notowanych w sierpniu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%).

Dane te okazały się być powyżej konsensusu rynkowego. Tym razem rozstrzał prognoz wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,8% – 3,3% z konsensusem 3,0%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,4% niższe niż w sierpniu i o 2,7% wyższe niż przed rokiem. We wrześniu z reguły następuje miesięczny wzrost cen żywności. W tym roku obserwujemy nieznaczne, ale jednak spadki, cen. Być może ta sytuacja spowodowana jest utrzymywaniem się pogody sprzyjającej dalszym zbiorom i utrzymaniem oferty na targowiskach. Mimo że dane wrześniowe okazały się powyżej konsensusu, to dzięki utrzymującym się cenom żywności, inflacja nie poszybowała aż tak wysoko. Ceny nośników energii okazały się wyższe niż w lipcu o 0,1% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 4,6%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 1,6% i spadek cen o 9,2% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za sierpień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 października.

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.