Szybki szacunek inflacji we wrześniu 2021

01.10.2021

Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w sierpniu o 0,6%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w sierpniu o 0,6% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,8% (w sierpniu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 5,5%).

Dane te okazały się zgodne z naszą prognozą i wyraźnie wyższe od mediany oczekiwań rynkowych.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie o 4,4% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii we wrześniu wzrosły o 0,8% i były jednocześnie wyższe o 7,2% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w ujęciu miesięcznym o 2,0%, a w skali roku o 28,6%.

Poziom inflacji konsumenckiej w kilku ostatnich miesiącach jest mocno podbijany cenami paliw i nośników energii. Trzeba miej jednak na uwadze, że konsumenci odczuwają je jeszcze raz, gdy producenci w cennikach swoich wyrobów i usług są zmuszeni uwzględnić wzrost kosztów wytwarzania (zwłaszcza wzrostu cen paliw i nośników energii, ale nie tylko). Co istotne, by wzrost cen ogółem mógł być taki jak zaprezentował dziś GUS, również w innych pozycjach (w szybkim szacunku nie prezentowanych) wzrosty cen musiały być istotne. Wciąż znaczący wpływ na dynamizację procesów inflacyjnych ma bardzo niski poziom wyceny złotego, podrażający zaopatrzenie rynku towarami importowanymi (tak konsumpcyjnymi jak i potrzebnymi do dalszego wytwarzania, czy szeroko rozumianego funkcjonowania gospodarki).

Pełniejsze dane o inflacji za wrzesień Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 października.

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.