Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2022

17.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2022

szybki szacunek

Szybki szacunek PKB

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo, PKB w II kwartale zmniejszył się realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 2,3% i jednocześnie okazał się o 4,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo PKB w kwartale drugim okazał się o 5,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dane te okazały się niższe od średniej oczekiwań rynkowych oraz wyższe od prognozy KIG.

 


 

Przypomnijmy dane o dynamice PKB w pierwszym kwartale 2022 roku zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny a także prognozy KIG

  • Wzrost w ujęciu realnym wyniósł 8,5% r/r po wzroście 7,6% r/r w czwartym kwartale 2021 roku. Wzrost okazał się lepszy od oczekiwanego przez rynek. W drugim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na 4,3% r/r, a w kwartałach trzecim i czwartym 2022 na 1,8% r/r i 1,9% r/r. Obniżenie dynamiki wzrostu będzie pochodną inflacji zmniejszającej konsumpcję oraz mniejszego popytu na dobra potrzebne do wytwarzania towarów. W całym roku 2021 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,9%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 2 622 mld PLN (574 mld EUR). Dla roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 4,1%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 2 986 mld PLN (655 mld EUR).

 

Pełniejsze dane o wynikach II kwartału 2022 poznamy 31 sierpnia.

Zobacz inne analizy makro

 


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.